Waarom zijn 21ste eeuw vaardigheden nou nodig?

De manier waarop organisaties werken is aan het veranderen. Onder invloed van o.a. internet, @nders werken en verlengde duurzaamheid van de arbeidskrachten is er behoefte ontstaan aan een andere manier van werken: denk-werk ipv doe-werk.

Als we de internationaal erkende en gerespecteerde knappe koppen mogen geloven (en dat doe ik!), dan zal naar verwachting de helft van onze banen gaan verdwijnen. Gelukkig ontstaan er ook volop nieuwe banen. Welke dat zijn? Dat weten we (voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid!) nog niet.

Inmiddels is al wel bekend dat men er op voorbereid moet zijn. Een voorbereide professional is iemand die:
• een hoge ontwikkeling heeft van emotionele intelligentie
• mentaal stabiel is
• in staat is om zichzelf meerdere keren opnieuw uit te vinden

De vraag is dus niet langer wanneer iemand klaar is met de ontwikkeling, maar wanneer iemand klaar is vóór de ontwikkeling. Waar scholing vroeger de het startpunt was voor het werkende leven, is nu het werkende leven het startpunt voor de scholing.

Met de Business School van Taking Care of Business, speel ik op deze ontwikkelingen in. De Business School heeft een compleet pakket van trainingen voor de moderne professional waar de 21ste eeuw vaardigheden een belangrijk onderdeel van vorm.