Nieke Groot - Trainer

“Noem me trainer, noem me coach, noem me juf. Het is allemaal goed. Ik ben het allemaal. De ene doen en het andere niet laten. Zolang ik mijn doel maar bereik: zorgen dat ze ’t snappen, dat ze ’t kunnen , dat ze ’t doen. Dat ze slagen. Dat ze succesvol zijn. Dat ze ’t plezier houden.”

Trainer

Wat wil je bereiken? Een diploma halen? Een betere professional worden? Een mooier CV krijgen? Of gewoon groeien in je vak?

Er zijn tal van redenen waarom mensen met mij als trainer in aanraking komen. Daarbij heb ik altijd hetzelfde uitgangspunt: jij bent mijn klant en die moet zo tevreden mogelijk zijn. Doorgaans lukt dat ook. Hoe: door ervoor te zorgen dat het doel wordt bereikt.”

Coach

“Domme mensen bestaan niet. Verschillende leerstijlen wel. Het gaat er dus niet zozeer om wat mensen leren, maar om hoe. Door materie aan te bieden die aansluit op de persoonlijke methode van leren, kan iedereen alles leren.

Nieuwe gewoontes aanleren, routines aanpassen en patronen doorbreken, het  komt allemaal goed.”

Juf

“Mijn talent is dat ik heel ingewikkelde zaken enorm simpel kan maken. En ook nog eens op verschillende manieren kan uitleggen. Ik ga net zo lang door totdat iedereen ’t snapt. 

Bijvoorbeeld door vergelijkingen te maken, door voorbeelden te bespreken, door tips te geven, door situaties te analyseren. 

Wat ik het liefste hoor: “hèhè eindelijk: nou snap ik ’t!” 

Het Stappenplan

“Mensen beter maken. In hun werk, in hun functioneren, in hun doen en laten. Dat is het streven. Dat start bij kennis. Vertellen WAT iets nou precies is. En wat niet. Dan is er een basis. Vervolgen ga je inzicht en begrip aanbrengen: vertellen WAAROM. Wat is het nut, de toegevoegde waarde, de reden, de functie? Tenslotte laten zien HOE die nieuwe kennis en vaardigheden worden omgezet naar blijvende competenties. 

Via dit stappenplan blijkt kennis niet alleen langer te blijven hangen, maar zijn mensen ook in staat om zelf tot oplossingen te komen voor vraagstukken en uitdagingen. Sterker nog: Ze kunnen problemen zelfs gaan voorkómen. Dat is nog eens zelfredzaamheid. Het is dan ook niet voor niets dat ik met een Future Fit Professional programma kom. “

De gekozen methode

“Met een bovengenoemd stappenplan in het achterhoofd, wil je niet zomaar met een online traininkje aankomen. Dat moet iets goeds zijn. Iets dat enerzijds het stappenplan ondersteunt, maar anderzijds ook nog iets toevoegt aan gebruiksgemak, gebruiksvriendelijkheid en – heel belangrijk – lol. De methode van Microtraining is dan ook een uitkomst”.

Dit is een didactische methodiek gebaseerd op onderzoeksbevindingen van diverse wetenschappers (w.o. Nobel Laureate Eric Kandel). Zij hebben op basis van zeer uitgebreid onderzoek geconcludeerd dat men het beste kennis verwerft als deze in kleine, maar regelmatige stapjes wordt aangeboden én geoefend. Deze conclusie gaat uit van het principe dat de mens maar een beperkte hoeveelheid lesstof per keer kan begrijpen, verwerken en onthouden.

Echter – mits goed aangeboden! – kan elk mens wel enorme hoeveelheden nieuwe kennis vergaren en onthouden. Daarvoor moet je dan wel voordat je weer met nieuwe lesstof start, eerst toetsen of dat de eerder aangeboden informatie ook daadwerkelijk is opgenomen. Is dat het geval? Dan kan men door naar het volgende brokje kennis.

“Kijk, dat spreekt De Juf in mij dan weer heel erg aan.”

Microtraining in 't kort

0
Format
0
Leerdoelen
0
Zekerheden
0
Voordelen
0
Tips