Diversiteit in de huidige beroepsbevolking: wat een machtige uitdaging!

Nog nooit was een beroepsbevolking zo divers geweest als nu. Op dit moment bestaat de beroepsbevolking uit maar liefst 5 verschillende generaties. Baby-boomers, generatie X, Y, Z en de Millenials.

Al deze generaties zijn opgegroeid op basis van een eigen kenmerkende set van normen en waarden. Daarnaast zijn alle professionals van de huidige beroepsbevolking in beginsel allen geschoold op basis van een productieprocesmodel uit het begin van de mechanisatie en productiesystemen. Denk hierbij aan het lopendebandwerk en overig voornamelijk doe-werk.

De huidige professionals in de beroepsbevolking – die veelal vallen in de categorie ‘doeners’ als je afgaat op de leertypen van Henry Schein – hebben het hierdoor moeilijk: de aard van hun werkzaamheden gaat immers ingrijpend veranderen.

Hoe kunnen deze mensen getransformeerd worden naar ‘eerst denkers, dan pas doeners’?

De nieuwe banen die gaan ontstaan, verlangen immers professionals die niet alleen doe-werk kunnen doen, maar vooral denkwerk kunnen verrichten: professionals die zowel de linker hersenhelft als de rechterhersenhelft kunnen gebruiken.

De biologische component van het menselijk denken is hierbij leidend, want die is in staat om gewetensvolle beslissingen te nemen. (Hier staat tegenover de puur rationele beslissing van bijv. een zelfrijdende auto. Stel je eens voor: Er steken twee jonge kinderen vlak voor een zelfrijdende auto over. De enige manier om deze kinderen te ontwijken is voor de zelfrijdende auto om een ravijn in te sturen, waarbij de inzittende en eigenaar van de auto om het leven zal komen)

Om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte aan ‘eerst-denkers-en-dan-pas-doeners’ is de Business School van Taking Care of Business gestart.De Business School heeft een compleet pakket van trainingen voor de moderne professional waar de 21ste eeuw vaardigheden een belangrijk onderdeel van vorm.